SLIDEWAY OIL

Giá: Liên hệ

ĐỘ NHỚT: ISO VG 32, 68, 220

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG:
– Fives Cincinnati – Milacron P-47, P-50, P-53
– ISO 6743-13
– DIN 51524-2 HLP

DUNG TÍCH: 18L, 20L, 200L, 1000L