SEAMASTER 60 SAE 20W-50

Giá: Liên hệ

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC:
– ACEA E2-96 Issue 5 (2007)
– MB-Approval 228.1
– MB-Approval 228.0
– MAN 270
– MAN 271
THỂ TÍCH: 18L, 200L, 1000L