Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi

Ken Trang

(Founder)

Shelly Trang

(General Director)

Anglo Design Pty Ltd được thành lập tại Úc vào năm 1975 bởi June và Bill Croasdale để đóng gói và chiết rót dầu nhờn cho các thương hiệu lớn.

Năm 1981, họ bắt đầu sản xuất các sản phẩm Anglomoil chất lượng cao bằng cách sử dụng công nghệ pha trộn nóng tại nhà máy Mount Kuring-Gai gần Sydney.

Năm 2016, thương hiệu Anglomoil được gia đình Trang ở Melbourne đưa về Việt Nam, họ đã thành lập cơ sở sản xuất tại Tỉnh Đồng Nai sản xuất dầu nhớt chất lượng cao theo công nghệ Anglomoil Australia.

Anglomoil Việt Nam được sở hữu 100% bởi Úc và đội ngũ nhân viên địa phương được hỗ trợ bởi Michael Croasdale để hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao.

Năm 2023, Anglomoil tại Việt Nam đổi tên thành Apeiron Oils (100% vốn Úc) và tiếp tục sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Anglomoil chất lượng cao cùng với Anglomoil Australia đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam.