MACHINE OIL

Giá: Liên hệ

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC:
– US Steel 224.
– AGMA 9005-D94.
– Cincinnati Milacron.
– Clean Panel Coker
– S-200 Oxidation Tubes

ĐỘ NHỚT: ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

DUNG TÍCH: 18L, 20L, 200L, 1000L