SCOOTER PRO 300 | SAE 10W-40

API SN | JASO MB

CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

Giá: Liên hệ

SYNTHETIC BLEND
ĐỘ NHỚT: SAE 10W-40 
TIÊU CHUẨN: API SN | JASO MB
DUNG TÍCH: 0.8L