LUBEMASTER HYDRAULIC

Giá: Liên hệ

ĐỘ NHỚT: ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

Tiêu chuẩn:
– DIN 51524-2
– Eaton Brochure 03-401-2010
– Fives Cincinnati P-68, P-69 & P-70
– ISO 11158 (HM)
– Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

DUNG TÍCH: 18L, 20L, 200L, 1000L