CIRCOIL

Giá: Liên hệ

ĐỘ NHỚT: ISO VG 32,46, 68, 100, 150, 220

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC:
– Morgoil Lubricant.
– SMS Demag SN 180 Part 4 Specification
– MIL-PRF-17672E
– Parker Denison HF-1
– DIN 51524 PART 1
– AFNOR E48-600 HL

DUNG TÍCH: 18L, 20L, 200L, 1000L