COMPRESSOR S/R

Giá: Liên hệ

ĐỘ NHỚT: ISO VG 32, 46, 68, 100

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG:
– DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)
– ISO 6743-3 (DAA, DAB, DAG, DAH)

DUNG TÍCH: 18L, 20L, 200L, 1000L