TURBOMASTER 60

SAE 20W-50

Giá: Liên hệ

TIÊU CHUẨN:
– ACEA E2-96 Issue 5 (2007)
– MB-Approval 228.1
– MB-Approval 228.0
– MAN 270
– MAN 271
DUNG TÍCH: 1L, 4L, 18L, 20L, 200L, 1000L