TURBINOIL

Giá: Liên hệ

ĐỘ NHỚT: ISO VG 32, 46, 68, 100

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG:

  • ALSTOM HTGD 90117
  • DIN 51515 Part 1 & 2
  • GEK32568j, mineral oils
  • SIEMENS TLV 9013 04

DUNG TÍCH: 18L, 20L, 200L, 1000L