VỆ SINH PHANH

BRAKE CLEANER

Giá: Liên hệ

THÀNH PHẦN:
30-60% Solvent Naptha (Prtroleum), Light Aliphatic, 30-60% Isopropyl Alcohol, 1-10% Ethyl Acetate, 1-10% Propane, 10-30% Butane.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 400g NET