OATCOOL 50 RED

Giá: Liên hệ

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG:
– ASTM D 3306
– ASTM D 4656
– ASTM D 4985
– AFNOR NF R 15-601

THỂ TÍCH: 1L, 4L, 20L