VỆ SINH TẨY RỬA DẦU MỠ

HEAVY DUTY DEGREASER

Giá: Liên hệ

THÀNH PHẦN:
60% Solvent Naptha (Petroleum), Light Aliphatic, 1-10% Ethanolamine, 1-10% Propane, 10-30% Butane.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 400g NET