VỆ SINH BỘ HÒA KHÍ & HỌNG BƯỚM GA – CABBY & THROTTLE BODY CLEANER

Giá: Liên hệ

THÀNH PHẦN:
30-60% Toluene, 10-30% Acetone, 1-10% Diacetone Alcohol, 1-10% Methyl Pyrrolidinone, 10-30% Butane, 1-10% Propane.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 400g NET