CHỐNG GỈ SÉT VÀ KHỬ ẨM

WATER DISPERSANT

Giá: Liên hệ

THÀNH PHẦN:
30-60% Hyrocarbon Solvent, 10-30% Methylene Cloride.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 400g NET